mx2031-cable-series.png

Cáp Metrix * MX2031 có nhiều độ dài khác nhau, có hoặc không có vỏ bọc cáp bảo vệ. Nó tương thích với cả đầu dò Metrix * MX2030 5 mm / 8 mm và đầu dò Bently Nevada ** 3300 và 3300XL 5 mm / 8 mm.

 

Tất cả các đầu dò / bộ chuyển đổi lân cận đều có sự chấp thuận của bên thứ ba, tuân thủ các thông số kỹ thuật API 670 và tính năng mã hóa thành phần ProxMatch ™ * và được ATEX phê duyệt. 

Các đầu dò / đầu dò lân cận Metrix khác có sẵn tương thích với các đầu dò lân cận được cài đặt trong 3300, 7200 và 3300 XL.

 

Sản phẩm Aprox. Cân nặng: 

  • 5 mét: 113 g (0,25 lb)
  • 9 mét: 454 g (1 lb)