mo-dun-giao-dien-bo-giai-quyet-1990dn.png

Mô-đun giao diện bộ giải quyết sê-ri 1990DN cắm vào như một nút trên bất kỳ hệ thống điều khiển hoặc Thẻ máy quét DeviceNet nào. Dữ liệu vị trí quay liên tục được cung cấp với độ phân giải 23 bit. Ngoài ra, tám điểm đặt lập trình người dùng tích hợp cho phép kiểm soát trực tiếp các chức năng quan trọng. Tất cả các chương trình được thực hiện qua mạng DeviceNet. 

Sản phẩm này có thể được sử dụng với Bộ giải quyết sê-ri 1986 . 

Tính năng
• Độ phân giải - 12 bit (4096 Đếm) 
• RPM- tối đa 1024. 
• Sự phù hợp- Sản phẩm này đã được thử nghiệm bởi Phòng thí nghiệm độc lập được ủy quyền của ODVA và được tìm thấy tuân thủ Phiên bản phần mềm kiểm tra sự phù hợp ODVA A-12. 
• Loại thiết bị - Chung 
• Truyền thông - Chỉ dành cho nhóm 2
• Tin nhắn được hỗ trợ - Đã bỏ phiếu, Bit Strobed, Rõ ràng 
• 8 Điểm đặt lập trình - Truyền qua mạng DeviceNet