GRAM S5i Gram S5i series – Scales for hygienic food environments Loại cân S5i - Cân dành riêng cho an toàn thực phẩm  GRAM PRECISION Vietnam
GRAM DX Gram DX – Hygienic and watertight Cân DX - Chống thắm nước và hợp vệ sinh GRAM PRECISION Vietnam
GRAM S2 Gram S2 – Advanced multiuse scales Cân đo đa dụng GRAM PRECISION Vietnam
GRAM S3 Gram S3 series – Portable scale for multiple applications Cân đo di động cho mọi kiểu loại (thưc phẩm, công nghiêp...) GRAM PRECISION Vietnam
GRAM CM Gram CM series – The ultimate scale Dòng cân CM đa dạng cho nhiều kiểu loại GRAM PRECISION Vietnam
GRAM GX Gram GX series – Indispensable Dòng cân GX thiết yếu GRAM PRECISION Vietnam
GRAM MM Gram MM series – Compact, viable and portable scale Dòng cân MM tiện lợi nhỏ gọn GRAM PRECISION Vietnam
GRAM RZ Gram RZ series – Practical and with high connectivity Dòng RZ - tiện lợi và khả năng kết nối cao GRAM PRECISION Vietnam
GRAM S4 Gram S4 series – Only weight and C3 OIML approved scales Dòng cân S4 - cho nhiều thể loại GRAM PRECISION Vietnam
Counting Scales
GRAM CK Gram CK series – You can count on it Dòng cân CK - Có thể đếm chi tiết GRAM PRECISION
GRAM RK Gram RK series – Practical parts-counting scale with high connectivity Dòng cân RK- Đo thực tế và khả năng kết nối cao GRAM PRECISION
GRAM GEC Gram GEC series – Count pieces easily Dòng cân GEC - đếm từng phần tiện lợi GRAM PRECISION
Platform scales
GRAM K3 Panther Gram K3 Panther – Maximum strength plus convenience maintenance Dòng cân K3 Panther - Khả năng vượt trội tiện lợi GRAM PRECISION Vietnam
GRAM K3 XLION Gram K3 XLION – Maximum strength plus convenience maintenance Dòng cân K3 XLION  GRAM PRECISION Vietnam
Gram K3-F  Gram K3-F – Modular and adaptable Dòng Cân K3-F GRAM PRECISION Vietnam
GRAM K3-Fox Gram K3-Fox – Modular and adaptable Dòng cân K3-Fox  GRAM PRECISION Vietnam
GRAM Z3T Gram Z3T – Robust and compact Cân Z3T - Vượt trội nhỏ gọn GRAM PRECISION Vietnam
GRAM ZMISSIL Gram ZMISSIL – The all-road for your business Cân ZMISSIL  GRAM PRECISION Vietnam
GRAM K3 CONDOR Gram K3 CONDOR series – Effortless weighing of large loads Dòng cân K3 condor  GRAM PRECISION Vietnam
GRAM K3 MAMUT Gram MAMUT series – The most robust floor platform Cân MAMUT GRAM PRECISION Vietnam
GRAM K3 SCORPION Gram K3 SCORPION – Maximum ease of loading Dòng cân K3 Scorpion GRAM PRECISION Vietnam
GRAM K3 TORTUGA Gram TORTUGA series – Strong structure for all kind of weighing Dòng cân TORTUGA - Kết cấu mạnh cho mọi trọng lượng GRAM PRECISION Vietnam
GRAM K3 XBENGAL Gram K3 XBENGAL – Extremely resilient, for intensive use Cân K3 XBENGAL - Đàn hồi - tích hợp chuyên sâu GRAM PRECISION Vietnam
GRAM K3 XTIGER Gram K3 XTIGER – Very strong, for heavy loads Cân K3 XTIGER - Độ nặng cho tải trọng cao GRAM PRECISION Vietnam
GRAM K3 ZEBRA Gram ZEBRA series – Weigh long or special objects Dòng cân ZEBRA  GRAM PRECISION Vietnam
GRAM K3i CONDOR AI Gram K3i Condor AI – Máxima robustez para un uso duro Dòng cân K3i Condor AI - khả năng chịu vật cứng vượt trội GRAM PRECISION Vietnam
GRAM K3i Scorpion AI Gram K3i Scorpion AI – Mínimo esfuerzo Cân K3i Scorpion AI  GRAM PRECISION Vietnam
GRAM K3i TORTUGA INOX Gram TORTUGA INOX series – Strong stainless steel structure Cân TORTUGA- Inox chống gỉ sét GRAM PRECISION Vietnam
GRAM K3i XICAYMAN GRAM K3i XCayman AI – Fuerza y robustez Cân K3i Xcayman AI GRAM PRECISION
GRAM K3i ZEBRA AI GRAM K3i Zebra AI – Barras pesadoras adaptables Cân K3i Zebra AI - Tùy chỉnh trọng lượng  GRAM PRECISION
GRAM K3i-X Gram K3i-X – Modulable and hygienic Cân K3i X - Tùy chỉnh hợp vệ sinh GRAM PRECISION
Pallet truck scales
GRAM TCAMEL 2T Gram TCAMEL 2T series – The definitive pallet truck scale Dòng cân TCAMEL 2T  GRAM PRECISION
GRAM TCAMEL 2T INOX 316 Gram TCAMEL 2T INOX 316 series – The definitive pallet truck scale Dòng cân TCAMEL 2T - Inox 316 GRAM PRECISION
GRAM TCAMEL S Gram TCAMEL S – Para pesar in situ, inmediatamente Dòng cân TCAMEL S GRAM PRECISION
Crane scales
GRAM C3 Gram C3 series – Weigh wherever you want Cân C3  GRAM PRECISION
GRAM C5 Gram C5 series – Resistance and reliability Cân C5 - Cân nặng nhẹ chịu được trọng lượng cao GRAM PRECISION
GRAM C6 Gram C6 series – With wireless indicator Cân C6 - Cân nặng nhẹ chịu được trọng lượng cao GRAM PRECISION
GRAM CR Gram CR series – Light but highly resistant Cân CR - Nhẹ nhưng chịu được trọng lượng cao GRAM PRECISION
GRAM CR-S Gram CR-S series – Light but highly resistant Cân CR-S - Nhẹ nhưng chịu được trọng lượng cao GRAM PRECISION
Vehicle Scale 
GRAM K3 SPEED Gram SPEED series – To weigh light vehicles efficiently Dòng cân Speed - Cân phương tiện nhẹ hiệu quả hơn GRAM PRECISION
GRAM PR Gram PR series – Ideal to control the weight of the vehicles Dòng cân PR - Ý tưởng hay điều khiển cân nặng của phương tiện GRAM PRECISION
Retail Compact scales
GRAM XFOC Gram XFOC series – It will help you sell everything Cân XFOC - Tiện lợi và Hữu ích GRAM PRECISION
GRAM DSH Gram DSH series – Excellent solution with the latest technology Cân DSH - Giải pháp tuyệt vời cho công nghệ tối tân GRAM PRECISION
GRAM XAP Gram XAP series – Conceived to connect a POS Cân XAP - Khả năng kết nối tuyệt vời với POS GRAM PRECISION
GRAM ZFOC Gram ZFOC series – Connectivity and versatility for your business Cân ZFOC - Khả năng kết nối và tiện lợi cho công việc GRAM PRECISION
Precision Balances
GRAM EH Gram EH – For your lab and quality control Cân EH - Điều khiển chất lượng và phòng thí nghiệm GRAM PRECISION
GRAM EM Gram EM – Grandes pesadas con precisión Cân EM - Độ chính xác cao GRAM PRECISION
GRAM RS Gram RS – La elección inteligente Cân RS - Sự lựa chọn thông minh GRAM PRECISION
Personal 
GRAM SILK Q Gram SILK Q series – Precise and comfortable Cân SILK Q - Thoải mái và tiện lợi GRAM PRECISION
GRAM WHITE MEL Gram WHITE MEL series – The weighing scale for babies Cân WHITE MEL - Cân nặng dành cho bé GRAM PRECISION
GRAM POCKET Gram POCKET series – The scale for a personal use Cân POCKET - Cân dành cho mục đích cá nhân GRAM PRECISION